• Home
  • Kategori: Projemiz Hakkında

BİZ KİMİZ?

BİZ KİMİZ?

KOORDİNATÖR:

ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU

5 Kasım1999’da eğitim-öğretime başlayan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim Uygulama Okulu İzmir sınırları içerisinde yer almakta, orta ve ağır zihinsel engelli 3-23 yaş aralığındaki bireylere eğitim vermektedir. Okulumuz 14 derslik, 1 müzik, 1 spor ve 1 resim odası, oto-yıkama, kümes hayvancılığı, tarım uygulamaları ve el sanatları uygulamaları atölyelerinden oluşmakta, 2018-2019 kayıtlarına göre 83 öğrenciye hizmet vermektedir. Okulumuzda 1 müdür,3 müdür yardımcısı,31 özel eğitim öğretmeni,2 anasınıfı öğretmeni,1 rehber öğretmen,3 müzik öğretmeni,2 görsel sanatlar öğretmeni görev yapmaktadır.Okulumuz, Türk Milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim gerektiren bireylerin toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini bunun yanı sıra kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini gerçekleştirmelerini ve uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda, iş ve meslek alanlarına ve yaşama hazırlanmalarını misyon olarak edinmiştir. Bu misyon doğrultusunda; kurumumuz personeli, özgüveni yüksek, özel eğitimde yeni fikir ve yöntemleri öğrenmeye açık, araştırmacı ve üretkendir. Okulumuzun, 4006 Tübitak bilim fuarlarını destekleme programı kapsamında 10 adet projesi kabul görmüştür. Toplam kalite yönetimi projeleri kapsamında; 2013 yılında Zihin engelli bireylerin sosyal becerilerini arttırmaya yönelik proje ile TKY il 3.lüğümüz bulunmaktadır. 2014  yılında zihin engelli bireylerde hayvan destekli terapi projesi ve 2015 yılında zihin engelli bireylere yönelik olumsuz toplumsal algıyı değiştirme amacıyla “Biz de Varız”projesi yürütülmüştür.Okulumuzun 2018 teklif çağrısı döneminde kabul edilmiş “Herkes İçin Eğitim, Bütünleştirme İçin Herkes” KA101 ve “Orff Bizi Birleştirir” KA229 projeleri bulunmaktadır. Engelli bireylerin ortak sanat çalışmaları yürüttükleri “Engel mi Mesafeler” adlı e-twinning projesi yanında, engelli bireylerin bütünleştirme kapsamında farklı kültür ve dillerden engelli, normal ve üstün yetenekli bireylerle buluşturulması aracılığıyla amacıyla oluşturulan “ Farklı Olsak da Birlikteyiz” ve “Orff Brings Us Together” e-twinning projeleri oluşturulmuştur. Ülkemizde hayata geçirilme çalışmaları devam eden bütünleştirme eğitiminin kapsamıyla doğru orantılı olarak; engeller ve farklılıklar gözetilmeksizin tüm öğrencilerin birbirlerine erişimlerinin sağlandığı online ortamlar yaratmak, engelli bireylere olan farkındalık ve duyarlılık düzeyini yükseltmek, öğrencilerin sosyal ve dilsel becerilerini geliştirmektir.

ORTAKLARIMIZ

LICEO SCIENTIFICO PIERO CALAMANDREI  Napoli,İTALYA

Liceo Scientifico Piero Calamandrei, 13 ila 18 yaş arasındaki öğrencileri eğiten beş yıllık bir devlet okuludur. Okul, Napoli banliyösünde bir mahalle olan Ponticelli’de yer almaktadır ve 9. ve 13. Sınıfa kadar 1.200 öğrenciye sahiptir.Okul başlangıçta 1976’da Napoli’nin sanayi merkezinde açılmış, ancak daha sonra 1989 yılında şu anki yerine yerleştirilmiştir. Öğrenciler, farklı ekonomik ve kültürel temele sahip aile geçmişlerinden gelmektedirler. Öğrencilerimizin birçoğu istihdam için bölgeye taşınan ve yerel topluma gayet iyi entegre olmuş yabancı kökenli ailelerdendir.

Okulumuzda 3 ana eğitim yolu vardır: Bilimsel, klasik ve dilbilim. Öğrenciler ilk kayıtta kendi yollarını seçebilirler. Müfredatlar arası yaklaşım, hem beşeri bilimler hem de matematik ve bilimdeki tüm çalışma alanlarını ve sanat ve sporu içerir. Özel eğitime ihtiyaç duyan kaynaştırma öğrencilerimiz, farklı etnik kökenlerden gelen öğrencilerimizle birlikte bütünleştirme eğitimi uygulayan bir kurumuz. Müzik atölyemizde Orff-Schulwerk, Kodaly gibi farklı müzik yaklaşımları uygulanmakta olup, projemize önemli katkılar yapacağını düşündüğümüz bir deneyime sahibiz.Erasmus+ projelerinde deneyimli ve başarılı bir okul olmamız projemize olumlu katkılar sağlayacaktır. Okul Müdürümüz Constantina ROMEO, okulumuzun ulusal ve uluslararası projelerdeki motivasyon ve başarısını sağlayan kişidir. İrtibat kişimiz Maria Rosario ZENO, 2010 yılından bu yana Dil Bölümü Başkanıdır ve Oxford ve Cambridge University Press ile işbirliği içinde sınav uzmanı ve editör olarak çalışmıştır. Mükemmel organizasyon becerisine ve öğretme için büyük bir tutkuya sahiptir. Uluslararası projelerle dünyanın dört bir yanından gelen diğer öğrencilerle çalışıp ufkunu genişletmekten gurur duymaktadır. Letizia COZZOLİNO fen bilgisi öğretmenidir ve uluslararası projelerdeki deneyimiyle projenin pozisyon değişikliklerinde yürütmeyi garanti eden isimdir. Diğer Avrupa ülkeleriyle dilsel ve kültürel alışverişten sorumludur.

Adress: Via Comunale Maranda 84 Ponticelli

               80147 Naples, Italy

Phone: +390815962985

Website: http://www.liceocalamandrei.it/

EIDIKO EPAGGELMATIKO GYMNASIO KAVALAS

(SPECIAL EDUCATION HIGH SCHOOL OF KAVALA)

Kavala Özel Eğitim Lisesi 2015 yılında Kavala’da kurulan profesyonel bir özel eğitim ihtiyaçlar okuludur. Kavala’nın özel eğitim alanındaki ihtiyacını karşılayan okulumuz, otizm, öğrenme zorluğu, karmaşık psiko-duygusal ve sosyal bozukluklar, davranış zorlukları, konuşma, duyma ve görme problemleri ve hafif bilişsel bozukluğu olan 40 öğrenciden oluşmaktadır.Özel bir eğitim okulu olarak kabul edilen Kavala Özel Eğitim Lisesi, eğitim bakanlığı yasalarına göre teorik ve pratik bilgi sağlamaktadır. Ayrıca, sosyal ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve özel ihtiyaçları olan öğrencilerin topluma eşit olarak entegre olmalarına yardımcı olmak için temel amaçlarla sosyal programlar ve faaliyetler sunmaktadır.Özel ihtiyaçları olan çocukların eğitimi konusunda en iyi sonuçlara ulaşmak için çok çaba sarfedilmekte, böylece topluma entegre olmalarına yardımcı olacak ve sadece küçük yardımlarla kendi başlarına ayakta kalabilecekleri faaliyetlere daha iyi erişimleri sağlanmaktadır.Bu sebeplerden dolayı,teorik ve pratik bilgiler dışında, okul aynı zamanda toplumun ilgisini çeken yerlere ziyaretler de sağlamaktadır. Birçok profesyonel ve bilim insanı da öğrencilerimize önemli konular hakkında bilgi vermek için okulumuzu ziyaret ederler. Okulumuz öğrencilerimize müzik, sanat spor, sağlık, kültür, çevre ile ilgili programlar ve faaliyetler sunar.Bütün bu aktiviteler, öğretmenlerin yardımıyla ve yardımlarla gerçekleşir.Geçmişte okulumuz AB tarafından finanse edilen projeler hayata geçirmiştir ve öğretmenlerimiz bu alanda deneyimlidir.Tüm personelimiz iyi derecede İngilizce konuşan, BİT yeteneklerine sahip ve yaygın eğitim araçları kullanma konusunda niteliklidirler.Kurum personelimiz arasında, belirli bir projenin uygulanması ve farklı faaliyetlerin geliştirilmesiyle ilgili ihtiyaçlara uyacak şekilde seçilen çeşitli alanlardan birçok çalışan vardır.Deneyim ve çalışma arzumuz ile projenin kalitesini arttırmayı ve projeden maksimum sonuç almayı hedeflemekteyiz.Bunun yanında Orff-Schulwerk gibi bizim için yeni bir müzik eğitimi yaklaşımını öğrencilerimizle deneyimlemek ve öğrenmek kurumumuzun eğitim ortamına çok olumlu katkılar sunacaktır. Okul müdürümüz Kyriakos PAPADAOPULOS,uluslararası projelerde deneyim sahibidir ve yönetimde 30 yıllık tecrübeye sahiptir.. İrtibat kişimiz George KONSOULAS,Özel Eğitim öğretmenidir, aynı zamanda BİT Lisans derecesine sahiptir.2007-2013 yıllarında AB’de HBÖ için politika oluşturulması amacıyla 2005 yılında Brüksel’de yapılan konferansta Yunan Ulusal Otoritesinin temsilciliğini yapmıştır. AB projeleri alanında birçok projede koordinatör veya eğitim sorumlusu olarak görev almıştır.Aynı zamanda Yunanistan Kamu Yönetimi Enstitüsü (Yunan devlet memurlarının devlet eğitim organizasyonu) eğitimcisidir. Anthi KECHAGİA, dezavantajlı yetişkin eğitimcisidir ve alanında uzmandır.AB projelerindeki geçmiş deneyimleriyle projenin devamlılığını sağlayacak personelimizdir.

E-Mail: [email protected]

Phone: +302512512700

Adress:  Karaiskaki 4, 65201, Kavala, Greece

ÇİĞLİ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Okulumuz 1976-1994 tarihleri arasında Pratik Kız Sanat Okulu olarak hizmet vermiştir. Çiğli Köyiçi Mahallesine bulunan okulumuzun fiziksel olarak yetersiz kaldığından 17.02.2003 tarihinde Evka- 5 Mahallesinde İMKB tarafından yaptırılan yeni binasına taşınmıştır2003-2004 Eğitim Öğretim Yılında erkek öğrenci alınmaya başlanmıştır. Okulumuzda hem örgün hem de yaygın eğitim yapılmaktadır. Okulumuzda 12 atölye, 20 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı ,1 fen laboratuvarı, 6 yönetici odası, 1 kütüphane bulunmaktadır. Okulumuzda eğitim öğretime açık olan alanlar; Bilişim teknolojileri, Grafik ve Fotoğraf, Yiyecek içecek Hizmetleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Giyim Üretim Teknolojisi, El Sanatları ve Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri olarak sıralanabilir. Kurumumuzda 1 müdür, 6 müdür yardımcısı ve 79 öğretmen bulunmaktadır. 2016-2017 Eğitim ve öğretim yılında okulumuzda toplam 890 öğrencimiz mesleki eğitim almaktadır. Kurumumuz mesleki eğitimde gelişmeleri sürekli takip etmekte ve devamlı olarak ulusal /uluslararası yarışma ve projelere katılım sağlamaktadır. Mesleki mgelişmeleri takip etmek açısından son dönem yürüttüğümüz projeler arasında İZKA tarafından destek sağlanan hibe projesi kazanılmış ve okulumuza son teknoloji donanımlı modern 2 adet atölye sağlanmıştır.Mesleki eğitimdeki gelişmeleri takip edebilmek için bölüm öğretmenleri yurtdışında modern pastacılık kursu almışlardır.Bunun yanı sıra 2015 yılında final raporu sunulan Leonardo projemiz tamamlanmıştır.Bu proje kapsamında yetişkin eğitimi yapılmış ve açık lise öğrencilerimiz ve El sanatları öğretmenlerimiz yurtdışında gözlem ziyaretlerine katılmışlardır.2017 yılında başlatılan proje tabanlı öğrenme metodları projemiz başlamıştır. Okulumuz yöneticileri ve öğretmenleri eğitim alanında gerçekleştirilen projelerin yeniliklerin ve gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazanmalarını sağlayan ve mesleki gelişimlerine destek verilmesinin, bireysel ve toplumsal bir uygulama olduğunun farkındadır. Mesleki gelişim etkinliklerinden beklenen verim ve etkinin sağlanmasında en önemli faktörlerden biri ise, bilginin paylaşımı için mesleki eğitim becerilerinin arttırılması ve yenilikçi yaklaşımların yakalanmasıdır. Okul Müdürümüz Sayın Oya Ada Taş; Hayatboyu Öğrenme Programı ve Gençlik Projeleri alanında birçok eğitim toplantıları ve seminerlere katılmış ve sertifikalar almıştır.Kendisi kurumumuz adına yapılan önceki proje çalışmalarında aktif olarak görev almış koordinatörlük yapmış, hibe projesi yürütmüş deneyim sahibi bir müdürdür. Proje İrtibat Kişisi (Proje Koordinatörü):2005 yılından bu yana eski program adıyla Hayatboyu Öğrenme Programı’nda birçok eğitim toplantıları ve seminerlere katılmış ve sertifikalar almıştır. Aynı zamanda Yerel Kalkınma Ajanslarının projeleri alanında çeşitli kurslara katılarak kendini geliştirmiştir.2007 yılında LDV ,2013 yılında LDV ,2016 yılında KA201 ,2017 yılında Ka202 ve kalkınma ajansı projelerinde koordinatörlük yapmıştır.

Adress: 8809 ST.NO.28, 35610, Çiğli, İzmir, TÜRKİYE

Phone: +902323840003,

Website: http://cigliimkb.meb.k12.tr/tema/

COLEGIUL TEHNIC “LATCU VODA” Siret

ColegiulTehnic “LațcuVodă” Siret, Ukrayna sınırına 4 kilometre mesafede bulunan Suceava İlçesindeki küçük bir kasaba olan Siret’te genel orta ve mesleki eğitim sunan bir eğitim kurumudur. Siret lise eğitiminde 140 yıldan fazla bir gelenek vardır. Okulumuzun her biri 11-19 yaşları arasındaki 1400’den fazla öğrenciye sahiptir, bunların çoğu ya Siret’ten ya da sınır köylerinden gelmektedir, dolayısıyla geleneksel bir eğitim kurumu olarak bilinmektedir. Personelimizin 113 üyesi arasından79’u öğretmen ve eğitim elemanıdır.Kasabamız ekonomik gelişme için hiçbir fırsat bulunmayan bir bölgede  bulunmaktadır. Projemiz aracılığıyla, diğer Avrupa ülkelerinden öğrencilerle birlikte çalışmak, öğrencilerimizin ulusal ve Avrupa toplumlarına daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacaktır. Dilbilim ve dijital yeterlilikler, son yıllarda küreselleşme ve teknolojik gelişme bağlamında modern dünya için vazgeçilmez bir gereklilik olduğu için, okulumuzun tüm uzmanlık alanları müfredatta yer alan yabancı dillere ve BİT’e sahiptir. Spor ve müzik atölyelerimizde öğrenciler yetenekleri doğrultusunda eğitimler alırlar ve ulusal düzeydeki yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etmek için eğitilirler. Öğrencilerimiz ayrıca, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde düzenlenen birçok müfredat dışı etkinliklere ve eğitim projelerine dahil olmuştur. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz uluslararası projelerde ve uluslar arası takımlarda çalışmakta ve bu nedenle okulumuz bu projede güvenilir bir ortak olarak değerlendirilmektedir. Öğretmenlerimiz zengin öğretmenlik deneyimine sahip, çalışmaya hevesli ve yeniliklere açıktırlar. Mesleki gelişimleri açısından projemizin olumlu etkilerini almak için heyecanlıdırlar. Okul müdürümüz DoinaIuliana Puiu; okulumuzun ve öğretmenlerimizin gelişimi için her türlü özveriyi gösteren ve alanında ve çevresinde tanınan bir isimdir ve okulumuzun Erasmus+ projelerindeki deneyiminde büyük katkıları vardır.İrtibat kişimiz Aspazia Olar, alanında başarılı bir BİT öğretmeni aynı zamanda İngilizce yeterliliği yüksek ve Erasmus+ stratejik ortaklıklarda deneyimli bir isimdir ve bu yönüyle projeye önemli katkıları olacaktır. Projenin yürütülmesini engelleyecek herhangi bir pozisyon değişiminde İngilizce öğretmenimiz Bancescu Cristina ve Orff deneyimine sahip müzik öğretmenimiz Ianos Zirca projeyi tüm sorumluluk ve yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmek üzere yürüteceklerdir.

Adress: Latcu Voda, 15A, 725500, Siret, ROMANIA

Telefon: +40230280950

Website: http://www.latcuvoda.ro/

Orff-Schulwerk Müzik Yaklaşımı Nedir?

Orff-Schulwerk Müzik Yaklaşımı Nedir?

Müzik, konuşma ve dans, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. İster çocuk – genç, ister yaşlı, ister engelli olsun her insanın içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır. Carl Orff ve Gunild Keetman’ın bu prensipten yola çıkarak geliştirdikleri “Orff Schulwerk” eğitim sisteminin temelleri 1930’larda Münih’te kurulan Günther okulunda atılmaya başlanmış, bu okulda çocuklarla yapılan müzik ve hareket eğitimi çalışmalarının ürünü olarak “Çocuklar İçin Müzik” adlı 5 ciltlik kitap serisi yayınlanmıştır. Bu kitapların yayınlanmasından sonra “Orff Schulwerk” 20. yüzyılın yükselen müzik pedagojisi sistemlerinden biri haline gelmiştir.

Orff ve Keetman’ın fikirlerinin ve çalışmalarının temelini oluşturan istek; tüm insanların müzik, konuşma, dans ve bu üçünün birleşiminden ortaya çıkan ritim duygusunu hissetmesi ve bu yolla kişilerin içlerindeki yaratıcı gücün tetiklenmesidir. Bu yaratım sonucu ortaya çıkacak ürünler bireylerin kişilik gelişimine katkı sağlanacağı gibi, sosyal ve iletişim becerilerini de geliştirecektir.

“Orff-Schulwerk” insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır.

Bu eğitim anlayışında geleneksel çalgı veya dans öğretiminden farklı olarak her seviyede ve yetenekteki kişiler, bir grup içerisinde etkileşimli bir yaratıcılık ve kendini ifade etme süreci yaşarlar.  Temelde sosyal bir varlık olan insan için grup çalışması yoluyla öğrenme çok daha kolaydır.

Orff çalışmalarının içeriğinde, bedenin hareketlerle hazırlanmasından konuşmaların kullanılmasına, konuşmaların ritimlendirilmesinden bu ritimlerin müzik haline gelmesine ve bütün bu araçların bir dizi yaratıcı sürecin sonucunda oluşan sunumuna (paylaşım) kadar gelişen her aşamasında vazgeçilmez olan en önemli şey “oyun” dur. Çalışmalarda kullanılabilecek sayısız müzik ve hareket oyunları bulunmakta olup bu oyunların ders sürecinde ne zaman ve nasıl kullanılacağını dersin o günkü hedeflerine göre Orff Eğitimcisi tarafından belirlenir. Bütün bu ders süreçlerinde beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme süreci de daha hızlı olur.

Orff yaklaşımı her yaştaki insan için uygundur. Dünyada 18 aylık bebeklerle yapılanlardan tutun, huzur evindeki yaşlılarla yapılanlara kadar pek çok farklı yaş grubu ile çalışma örnekleri mevcuttur

Projemiz Hakkında

Republic of Turkey

Ministery of Foreign Affairs

Directorate for EU Affairs Turkish National Agency

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim Uygulama Okulu

Proje Adı: Orff Bizi Birleştirir

Proje Numarası:2018-1-TR01-KA229-060049_1

ORFF BİZİ BİRLEŞTİRİR

ORFF BİZİ BİRLEŞTİRİR

Bütünleştirme uygulamaları, öğrencilerin bireysel farklılıklara ve gereksinimlere sahip oldukları ve bunların bir arada eğitimine engel olmadığı düşüncesine dayanır. Altyapı oluşturma çalışmaları devam eden ve yakın zamanda geçilmesi umut edilen bütünleştirme uygulamalarının okulumuz öğrenci ve öğretmenleri ile aktif olarak tanınması ve deneyimlenmesi gerekliliği proje ekibimiz liderliğinde okulumuzun tüm öğretmenlerince yapılan toplantılar sonucunda ortaya konmuştur.

Bütünleştirmenin deneyimlenmesi bağlamında; kendinin farkına varabilme, özdeğerlilik duygusunun gelişimi,akranlarla iletişim kurma ve topluma dahil olmada en etkin araçlardan biri olarak temel müzik etkinliklerinin projemizin ana ekseni olmasında uzlaşılmıştır.Buradan yola çıkarak ulaştığımız Orff-Schulwerk Müzik Yaklaşımı, Alman besteci ve müzik eğitimcisi olan Carl Orff (1895-1982)tarafından geliştirilen temel müzik ve hareket eğitimi yaklaşımıdır.Orff-Schulwerk;tüm bireylere yetenekleri doğrultusunda yer veren ve böylelikle her türlü bireyin içinde yer alabileceği bir müzik ortamı sağlayan etkin müzik öğretimidir.Orff yaklaşımı,her bireyin kendine özgü bir yeteneği olduğu fikrinden yola çıkarak,bireylerin kendine özgü bir biçimde ve bütün vücudunu kullanarak yaptığı doğal davranışlar üzerine dayandırılmıştır.Orff yaklaşımıyla yürütülen çalışmalar,bütünleştirme özelliği ile,farklı yetenekleri ve engelleri olan insanların ortak bir yaşantıda buluşmalarını sağlar.

Buradan yola çıkarak oluşturduğumuz “Orff Bizi Birleştirir” projemizle amacımız, ülkemizde hayata geçirilmek üzere altyapısı oluşturulmaya başlanan ve Avrupa’da halihazırda uygulanmakta olan bütünleştirme eğitimi çerçevesinde, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin normal gelişen akranlarıyla buluşturulması ve temel müzik etkinliklerinden yola çıkarak, işbölümü ve işbirliği içinde birlikte faaliyetler gerçekleştirmeleri ve bu yolla empati ve adaptasyon becerileri kazanmalarıdır. Okulumuzdan başlayarak çevremiz ve ilimizde bu tür etkinliklerin uygulanabilirliğine liderlik etmek, bu alanda yeni fikir ve projeler geliştirerek sorumluluk üstlenmek ve bu yolla sağlıklı ve güvenli bir toplumun oluşturulmasına ve sürdürülmesine katkı sağlamaktır.

Bölgemizde bütünleştirme bağlamında ciddi eksikliklerin olduğundan yola çıkarak, geleceğin özel eğitim öğretmenleri olacak yerel ortağımızın öğrencileri ve okulumuzda eğitim alan engelli öğrencilerimizle birlikte fark yaratmayı ve toplumuza örnek olmayı hedefledik ve bu sebeple, Türkiye, Türkiye’den geleceğin özel eğitim öğretmenleri olarak çocuk gelişimi bölümü öğrencileri ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizi biraraya getiren 2 ortak okul olmak üzere, İtalya, Romanya ve Yunanistan’dan farklı kesimlerden gelen 16-19 yaş aralığındaki normal ve engelli öğrencileri bir araya getirmeyi planladık. Projemiz, 2 Eğitim, Öğretim,Öğrenim faaliyeti içerecektir. İlk buluşmamız “Orff ile Tanışma, Türkiye’de Buluşma” adı altında, Aralık 2018’de Türkiye’de gerçekleştirilecek, her bir katılımcı okuldan 2, hareketliliği gerçekleştiren 6 ve toplamda 10 öğretmenimiz, 4 gün süreyle,Orff-Schulwerk Müzik Metodunu detaylarıyla tanıyacakları bir eğitimden geçirilecek ve ardından öğrencilerimizin uygulayabilecekleri oyunlar ve etkinlikler planlayacaklardır. İkinci buluşmamız “Orff Bizi İtalya’da Birleştirdi,” adı altında,evsahibimiz hariç, hareketliliği gerçekleştiren, normal gelişen ve özel eğitime ihtiyaç duyan 14 öğrencimiz ve 10 refakatçi öğretmenimiz, toplamda 24 katılımcımızla, 4 gün süreyle, Mayıs 2019’da İtalya’da gerçekleştirilecektir.Ev sahibi olarak İtalya’dan da 2 özel eğitime ihtiyaç duyan, 2 normal gelişen ve 2 öğretmen toplam 6 katılımcı aktivitede yer alacaklardır. Eğitim, Öğretim, Öğrenim faaliyetlerimizle, öğretmen ve öğrencilerimiz Orff-Schulwerk müzik yaklaşımını deneyimleyecek ve sahnede sergileyecek, müzik-ritim-dans merkezli doğaçlamalarla ve etkinliklerle kendilerini keşfetme, ifade etme ve işbirliği içinde ürünler ortaya koyma becerilerinin yanında farklı dil, kültür ve bireylere olan farkındalık ve hoşgörülerini artırarak mutlu ve üretken bir Avrupa toplumuna katkı yapacaklardır.

Projemizin tüm bu hedeflere ulaşabilmesi amacıyla, seminer çalışmaları, proje websitesi oluşturulması ve okulların varolan websitelerinin güncellenmesi, Erasmus+panoları, yerel ve sosyal medya araçları, promosyon ürünleri gibi pekçok etkin yaygınlaştırma faaliyeti planlanmış, yeni e-Twinning ve Erasmus+ projelerinin hayata geçirilmesi planlanarak projemizin bitiminden sonra da sürdürülebilirliğine ve kalıcılığına katkı yapacak önlemler alınmıştır.

Avrupa’nın pek çok ülkesinde okullarda,bütünleyici eğitimin bir parçası olarak aktif uygulanan Orff yaklaşımının, ortak okullarımızın öğrencileri ve meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimleri rehberliğinde deneyimlenerek, ülkemizde de tanınarak yaygınlaşması ve toplumsal bütünleşme ve uyum ortamına katkı sağlaması projemizin en önemli sonucu olacaktır ve bunu başaracağımıza inanıyoruz.